Nyelvvizsga típusok


A nyelvvizsga nagy kincs. Neked még nincs?

Melyik nyelvvizsgát válasszam? Egynyelvű, vagy kétnyelvűt? Döntsünk együtt!

Kétnyelvű nyelvvizsgák: BME, ORIGÓ (államilag elismertek)

Egynyelvű nyelvvizsgák: EURO, TELC, ECL - (utóbbiakhoz állami és nemzetközi bizonyítvány is jár) Általános nyelvtani ismeretek

 • Általános nyelvtani ismeretek: a nyelvvizsgákon különösen nagy hangsúlyt kap a nyelvtani helyesség. Ügyelek rá, hogy megfelelő alapot kapjon, a nyelvtan tökéletesítését erre szolgáló feladatokon keresztül végezzük, a hibákat együtt javítjuk ki, hogy minél jobban megértse a szabályokat.
 • Kidolgozott tételrendszer, kapcsolódó irodalommal. A nyelvvizsga tételei alapján haladunk végig témakörről témakörre. Ezekhez olyan kapcsolódó újságcikkeket adok, amelyek egyben olvasmányosak, a mai nyelvezetet tükrözik és segítik elmélyíteni az egyes témákhoz tartozó speciális szókincset.
 • Korszerű nyelvezet, aktuális témák ismerete. A nyelvvizsgákon a vizsgáztatók szeretnek rákérdezni jelentősebb eseményekre, napjaink társadalmi kérdéseire, tendenciákra. Ezért fontosnak tartom, hogy diákjaim felkészültek legyenek ezekből a témákbóé.


 • Nyelvvizsgatípusok lírása:

  ORIGO Nyelvvizsga - Hazánkban még mindig a legismertebb kétnyelvű nyelvvizsga. Jól kidolgozott áttekinthető nyelvtani rendszere van. Azoknak ajánlott, akik szeretnek fordítani és magyarul is jól fogalmaznak, ugyanis az idegen nyelvről magyarra történő fordításnál, valamint a szövegértésnél leginkább erre lesz szükség. Mégis, miért félnek egyesek ettől a vizsgától? A nyelvtani teszt és a szigorúbb pontozás miatt valóban nehéznek tűnhet. A szóbeli része viszont semmivel sem nehezebb, mint más vizsgáké. A hallás utáni szövegértés alapfokú nyelvvizsgán is elkerülhetetlen. 2009. óta az ORIGO-n bevezették a feladatonkénti teljesítmény minimumot!

  BME Nyelvvizsga - itthon mindenütt elfogadott kétnyelvű nyelvvizsga. Jellegét tekintve hasonlít az ORIGO vizsgához. Tapasztalatok azt mutatják, hogy az írásbeli része könnyebb, szóbeli része viszont nehezebb az Origoénál. Különbségek: - A BME nyelvvizsga és az ORIGO közötti egyik különbség, hogy az 50 kérdéses feleletválasztós teszt itt csak 30 kérdéses és csak 3 lehetőség közül kell választani. Az első húsz helyen szövegkiegészítést kell végezni. - BME-n nincs hagyományos értelemben vett fordítás, ezt a készséget a vizsga más jellegű feladatokkal méri.

  EURO Nyelvvizsga - Vizsgázóbarát. A vizsgázó tényleges tudását méri, a vizsgakövetelmények megfelelnek az Európa Unió ajánlásának, a gyakorlati kommunikációra helyezi a hangsúlyt.

  TELC (The European Language Certificates) - Az Európa Unió tagállamaiban elfogadott nemzetközi nyelvvizsga, magyarországi kizárólagos képviselője a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT). Egynyelvű vizsga, ahol a szóbeli részen nem a vizsgabiztossal, hanem egy másik vizsgázóval kell kommunikálnunk. Az írásbeli vizsga lényegében csak szövegértéssel kombinált íráskészség feladatokból áll: hagyományos fordítás nincs, emlékeztetőt, jelentést, cikket kell írni (30 pont), hivatalos levelet kell írni (40 pont), és egy szöveget kell átalakítani megadott szempontok szerint (30 pont). Az üzleti életben valóban hasznos és fontos képességeket kéri számon, azokat, amiket a munkaadók is keresnek. Magyar bizonyítványt csak akkor adnak, ha 60% felett teljesítetett a vizsgázó. - B1 - 60-100% között alapfok, - B2 - 60-100% között középfok. A félvizsgák a megfelelő szinteken egyesíthetőek C típusú bizonyítvánnyá.