Nyelvoktatás - Skypos oktatásAz évek során kialakított módszereimet közösen igazítjuk az adott igényekhez. Együtt törekszünk a lehető legrövidebb úton eljutni a kitűzött célhoz. Ez lehet az áhított NYELVVIZSGA, vagy egy külföldi MUNKAVÁLLALÁS, vagy akár egy céltudatos turistautazás.

Tanárként a kombinált módszer híve vagyok: a hagyományos nyelvtanítást ötvözöm a modern technika vívmányaival.

Szerintem a kulcs: stabil nyelvtani alapok, választékos szókincs, és aktív nyelvhasználat - vagyis a KOMMUNIKÁCIÓ.

Ma már könnyen hozzájutunk eredeti szövegekhez, folyóiratokhoz, sőt videó-nyelvtanórákat nézhetünk neten, majd változatos nyelvgyakorlatokat tölthetünk ki, megoldó kulccsal.

A nyelvtanuláshoz első lépésben motiváció, idő és jó eszköz (könyv, szótár, tanár...) kell. Ha mindez jó nyelvérzékkel párosul, akkor könnyen veheti az akadályokat. Az akcentusával majd én birkózom...

Online nyelvóra SKYPE-ON - földrajzi korlátok nélkül.

Én KECSKEMÉTEN vagyok, Ön lehet bárhol a NAGYVILÁGBAN SKYPE-on is találkozhatunk.

Mikrofon és webkamera segítségével halljuk és látjuk egymást az előre megbeszélt időpontban.

 • Kényelmes, hiszen megszokott környezetedben tanulhat.

 • Idő- és költségtakarékos. Nem kell plusz időt és pénzt áldozni utazásra.


 • NYELVEK:

  Francia nyelv és irodalom; civilizáció

  A francia nyelv gazdagsága, szépsége és eleganciája mellett egyben a világ legdallamosabb nyelve. Ezért szeretjük. Tanulni viszont azért érdemes, mert nem csak az UNIÓ hivatalos nyelve, de első világnyelvként a Diplomácia, Kereskedelem, a Gasztronómia, a Divat, Postaforgalom, stb. nyelve is. Nem könnyű, de a nyelvtani, vagy lexikai elemek logikusan egymásra épülnek. Ugyanakkor élvezet a nyelvhez tartozó kulturális ismeretekből is meríteni.

  Magyar, mint idegen nyelv

  Idegen ajkúak magyar nyelvre oktatása francia, német, vagy angol közvetítő nyelvvel. Eldöntötte: Magyarországon próbál szerencsét, államvizsgát kell tennie, vagy üzletemberként családjával költözött Magyarországra - a lényeg ELSAJÁTAÍTANI EZT A FURCSA-NEHÉZ-GYÖNYÖRŰ NYELVET.
  Egyéni és kiscsoportos magánórák, céges tanfolyamok Magyarországon élő, és dolgozó külföldieknek francia, angol, német, szerb- és horvát nyelvek közvetítésével.

  Német nyelv
  Korrepetálás általános és középiskolások részére, kezdő nyelvórák gyermekeknek és felnőtteknek.

  Szerb nyelv

  Déli szomszédunk nyelve sem könnyű, de én bilingvista, sőt! mondhatnánk plurilingvista nyelvterületen születtem, így hát átlátom, mi okoz nehézséget a magyar ajkúaknak és segítek. A helyesírás viszont Vuk Stefanović Karadľić-nakköszönhetően a világ legegyszerűbb nyelvtani szabályán alapszik: az "egy betű - egy hangzó elv" alapján; vagyis: Írd ahogyan mondod és olvasd ahogyan írva vagyon!

  Horvát nyelv

  ©to? Kaj? Ča? Üzleti partnerei Szlavónia, Dalmácia, Muraköz, vagy Zagorje területéről származnak, netán irodalmi horvát nyelvet tanul a horvát nyelvvizsgára? Igen, kevesen tudják, hogy óriásiak az eltérések a Horvátország területén beszélt nyelvjárások és dialektusok szempontjából. És mégis, a délszláv nemzetek - ha akarják - jól megértik egymást.

  Néhány jellemző különbség:

 • A horvát nyelvet csak latin ábécével, miközben a szerbet főleg cirill ábécével írják.
 • Ellentétben a szerb nyelvvel, a horvátban nem írják át fonetikusan az idegen tulajdonneveket, ezért a horvát írásban előfordulnak a q, w, x, y betűk is.
 • A horvát sztenderd törekvése, hogy a lehető legtöbb fogalmat horvát szóval nevezzenek meg, ha kell "nyelv újítanak", míg a szerb nyelvben számos "internacionális" kifejezés hallható.


 • De vajon miért olyan nehéz mindkét nyelven kiejteni a kereszt: vagyis a "KRST" szót???

  Már nem lesz az, ha eljön hozzám, és megtanulja pörgetni azt az "R" hangot - ami a szláv ábécé szerint nem mássalhangzó, hanem FÉLMAGÁNHANGZÓ.